GMP- beszédpercepciós diagnosztika

2A beszédészlelés és beszédmegértés diagnosztikája és terápiája óvodás- és kisiskoláskorban (GMP-beszédpercepciós diagnosztika)

Előfordul, h. a beszédprodukció és beszédmegértés nem azonos ütemben fejlődik (óvodás korban nem találtak korrelációt). Az utóbbit nehéz detektálni, mert nem olyan feltűnő + gyerekek (különösen, ha okosak) sok kompenzációs stratégiát alkalmaznak.

Beszédpercepció két szinten:
Beszédészlelés: akusztika, fonetika, fonológia
Beszédértés: szemantikai, szintaktikai, asszociációs viszonyok helyes feldolgozása

Célja:
A standardizált diagnosztikai eljárással jól megállapítható, hogy a magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata a beszédészlelés/megértés szempontjából életkorának megfelelően működik, ép fejlődésű, elmaradott, illetve zavart-e. A GMP diagnosztika célja a beszédpercepciós elmaradás, vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítése.   

Életkor: 3-13 éves korra van standardizált módszer a diagnosztizálásra és a fejlesztésre.

A tesztelési idő

A tesztelési idő óvodásoknál átlagosan 25 perc, iskolásoknál 35 perc. Ezek az időtartamok relatíve rövidek, mégis elegendők ahhoz, hogy a gyermek beszédfeldolgozása jól megismerhető legyen. Elkerülhető azonban az, hogy a gyermek elfáradjon, s emiatt nem a valós teljesítményt kapjuk, hanem valami fáradtsági szintet. A diagnosztika tehát ebben az értelemben is igen megbízható.

A diagnosztika eredményei alapján a következő fő területek köré szerveződhet a fejlesztés:
    • A beszédészlelés fejlesztése
    • A beszédmegértés fejlesztése
    • Az íráskészség javítása
    • Az olvasásértés fejlesztése

Kidolgozott terápiás terv a fenti területekre Gósy Mária 2 kiadványában megtalálható: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak/iskolásoknak

34

Indikáció:
Az életkornak nem megfelelő beszédészlelés és beszédmegértés működése állhat a hátterében a következő esetekben.
- tanulási nehézség
- olvasási nehézség, dyslexia
- helyesírási problémák
- magatartási problémák    
- figyelemzavar
- irányíthatatlannak tűnő viselkedés
- viselkedési zavar
- megkésett beszédfejlődés
- akadályozott beszédfejlődés
- idegen nyelv elsajátítás problémái (anyanyelvi és idegen nyelvi beszédpercepció összefüggést mutat)
 
Időtartam, gyakoriság:
A játékos gyakorlatokat általában heti rendszerességgel, a fejlesztendő területtől függően naponta, kétnaponta, illetve hetente kell végezni, legalább 6 hónapon keresztül. Kontrollvizsgálatot 6 hónap elteltével szabad elvégezni. A fejlesztés időtartama az elmaradás, illetve zavar mértékétől függően fél évtől 3 évig is terjedhet.
A gyakorlatokat otthon végzi egy felnőtt családtag, illetve iskolában pedagógus a vizsgálatot elvégző és terápiás tervet készítő koordináló szakember irányítása segíségével.

Felmérés díja: 14.000,- Huf

Amennyiben ezen felmérést kéri kérem vegye fel velem a kapcsolatot

A tesztnek van angol nyelvű változata is

A GMP diagnosztikáról: http://www.nikol.hu/honlap/GMP.htm