LongiKid

LONGITUDINÁLIS KOMPLEX VIZSGÁLAT (LONGIKID) 3 HÓNAPOS KORTÓL 11 ÉVES KORIG


Nagy jelentősége van a korai diagnosztikának és szűrésnek abban, hogy minél korábban azonosítani lehessen az eltérő fejlődést és ezáltal időben megtervezhessük a megfelelő fejlesztést. 

A LongiKid az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt ma Magyarországon, mely képes a fejlődést 3 hónapos kortól 11 éves korig azonos szempontok mentén követni,  az eltérő fejlődést, viselkedést , idegrendszeri éretlenséget mielőbb azonosítani. A LongiKid alkalmas a gyermekek mozgásos és kognitív, figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére is. 

11 nagyobb területet különböztet meg:
1. Vizuális terület
2. Auditív terület
3. Taktilis terület
4. Nyelvi (kifejező és befogadó nyelvi készség) terület
5. Izomtónus
6. Beállító és egyensúlyi reakciók
7. Archaikus reflexek
8. Nagymozgások
9. Finom mozgások
10. szociális terület
11. Kognitiív funkciók